Boende

Mycket på gång!

Jag är övertygad om att det kommer att bli en mycket händelserik vår. I alla fall när det gäller frågor som rör bostadsmarknaden. Just nu är delar av kommunerna sysselsatta med att besvara bostadsmarknadsenkäten, hoppas vi i alla fall! Det är en mycket viktig informationskälla för oss på Boverket och för många andra, inte minst länsstyrelserna och socialdepartementet. Pressen börjar redan ringa och fråga efter uppgifter.

Som sagt så händer det mycket just nu och det väldigt roligt att arbetat med boende och planeringsfrågor. Flera utredningar har gjorts och ännu fler är på gång. Det kunde kanske vara intressant att få en bild av vad som är på gång, så här följer en lista med länkar till uppdragen:

  • Regeringsuppdrag till alla kommuner i Stockholms län
    – redovisning arbetet med bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen sammanställer och redovisar därefter slutsatser senast 15 februari 2012. http://www.regeringen.se/sb/d/13857/a/179594

Socialdepartementet har gett olika utredare i uppdrag att titta på ett antal frågor:

Socialdepartementet har även gett uppdrag till Boverket och statskontoret

Redovisas: 15 april 2013 http://www.regeringen.se/sb/d/13857/a/181789

På onsdag är det ett uppstart seminarium för de fyra uppdraget som behandlar planfrågor. Det ska bli väldigt intressant att få delta och få en inblick i hur arbetet ska läggas upp och höra alla intressanta föreläsare. Återkommer med reflektioner från mötet……

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *