AKTUELLT

Bra förr – bättre i framtiden

Boverksbloggen bjuder just nu bland annat på information om samhällets ambitioner för friluftslivet och om hur man informerade om fukt i väggar förr i tiden. I det förra fallet finns många goda idéer, i det senare fallet visar det sig att man …Läs mer »
Tillgängligt friluftsliv och attraktiv tätortsnära natur

SAMHÄLLSPLANERING

Tillgängligt friluftsliv och attraktiv tätortsnära natur

I dagens samhälle är friluftsliv kanske viktigare än någonsin. I en alltmer urbaniserad och stillasittande värld så ger friluftsliv möjlighet till rekreation, fysisk aktivitet och naturkontakt.  Därför tog regeringen 2010 fram propositionen Framtidens friluftsliv för att lyfta denna mångfacetterade och …Läs mer »