Samhällsplanering

Tillgängligt friluftsliv och attraktiv tätortsnära natur

I dagens samhälle är friluftsliv kanske viktigare än någonsin. I en alltmer urbaniserad och stillasittande värld så ger friluftsliv möjlighet till rekreation, fysisk aktivitet och naturkontakt.  Därför tog regeringen 2010 fram propositionen Framtidens friluftsliv för att lyfta denna mångfacetterade och interdisciplinära fråga. För hur kan och ska staten bidra till att skapa förutsättningar för ett fortsatt rikt friluftsliv för alla?

På nationell nivå har berörda myndigheter organiserat sig i nätverk för olika områden – tätortsnära natur, allemansrätt, tillgänglighet, forskning m.fl. Ett tiotal myndigheter ingår och Boverket leder två av nätverken. Tillsammans har vi under 2011 arbetat med att ta fram mätbara mål för friluftslivspolitikens genomförande. Förra veckan, den 1 mars, redovisade Naturvårdsverket förslagen till mål. Förhoppningen är att riksdagen ska fatta beslut om målen i höst.

I den fysiska planeringen kommer friluftsliv in i grönstruktur och naturvård, men även genom att översiktsplanen arbeta medvetet med att peka ut områden för friluftsliv – tätortsnära natur, natur nära skolor och förskolor, friluftsområden och vandringsleder, samt tillgänglighet till och i naturområden.

Läs mer om målen här

0

Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *