Samhällsplanering

Att flanera i vårsolen – inte bara en fråga om ljus

Våren nalkas och solens strålar lockar ut oss på gator och torg. Den tätortsnära naturen fylls av joggare, Ristorgsbacken tas åter i besittning av skatare och strandpromenaderna av flanörer.

Årstiden och vädret är en faktor som påverkar vår benägenhet att röra på oss och vara fysiskt aktiva. Men det finns också en tydlig koppling mellan den byggda miljöns struktur och utformning och fysisk aktivitet. Att vara fysiskt aktiv i vardagen bidrar inte bara till ökat välbefinnande utan har även en påvisad positiv effekt både för att förebygga och behandla t.ex. bröstcancer, prostatacancer, hjärt- och kärlsjukdomar, benskörhet, Parkinsons sjukdom, diabetes, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), demens och depression. Dessutom har fysisk aktivitet positiv effekt på bl.a. kognitiva funktioner hos
både ung och gammal.

Därför är det så viktigt att bebyggelsen hänger samman i en ändamålsenlig struktur av byggnader, transportinfrastruktur och grönstruktur som gynnar gång, cykel, lek och spontanidrott. Hur samhällsplaneringen kan bidra och vilka verktyg som man kan använda i den fysiska planeringen arbetar vi just nu intensivt med. Boverket har nämligen regeringens uppdrag  att samordna och utveckla arbetet med samhällsplanering och bebyggelseutveckling som stimulerar fysisk aktivitet i vardagen. Uppdraget sker i samarbete med Folkhälsoinstitutet, länsstyrelserna och SKL samt andra berörda aktörer. Uppdraget ska vara klart den 31 december 2012 och i februari 2013 blir det slutkonferens.

Läs mer om Boverkets arbete och andra lästips här

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *