Aktuellt

Den miljö som omger oss kan kopplas till fysisk aktivitet

På Boverksbloggen just nu berättar vi om hur det finns en tydlig koppling mellan den byggda miljöns struktur och utformning och fysisk aktivitet. Den fysiska aktiviteten i sin tur är mycket viktig för vår hälsa.

Därför är det så viktigt att bebyggelsens struktur i sig gynnar gång, cykel, lek och spontanidrott. Hur samhällsplaneringen kan bidra och vilka verktyg som man kan använda i den fysiska planeringen arbetar Boverket just nu intensivt med. Läs mer.

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *