Internationellt

Besök från provinserna

I det starkt industrialiserade nordöstra Kina ligger provinserna Jilin (30 miljoner invånare, provinshuvudstad Changchung) och Liaoning (42 miljoner invånare, provinshuvudstad Shenyang). Gemensamt för dem är att Boverket inte varit där. Emellertid är det också gemensamt för dem att de vill komma till Boverket. Så nu håller vi här i Karlskrona på att förbereda ett mottagande av Jilin Province Construction Department och Shenyang National People’s Congress Standing Committee.

Jilinprovinsen skickar en grupp på tjugo personer som ska vara en vecka i Sverige för att studera energieffektivitet och miljötänkande. Växjö kommun och Regionförbundet Södra Småland satsar mycket på att utveckla kontakterna med Kina och det är också hit som Jilinprovinsen styr kosan. Boverket ska också vara med i Växjö för att bidra till ett bra träningsprogram, som totalt omfattar skogsproduktion och användning för energi och byggande, biobränsle, förnybar energi, energieffektivitet i bebyggelse, energianvändning och livsstil. Besöket äger rum i september 2012.

Från Shenyang kommer redan på försommaren en mindre grupp med fem personer för att studera hur man använder energieffektiva material och konstruktioner i byggnader, planering och utformning av bostäder samt koordinering av stadsplanering och hållbart miljötänkande.

På några dagar har Boverket möjlighet att bidra till hur 70 miljoner personer i två kinesiska provinser kommer att utveckla sin energieffektivitet i den byggda miljön. Think locally – act globally!

 

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *