Byggande

Vad är modifierad enstegstätad vägg ?

I ett nyhetsinslag i Svt Rapport den 16:e april så presenterades att byggbolagen bygger nya hus med en modifierad variant av den hårt kritiserade metoden med enstegstätade väggar som dömdes ut 2007. Forskare varnar nu för en ny byggskandal. Ett byggbolag redogjorde för sin ”Gore-tex-fasad” med en puts som är både vattenavvisande och släpper igenom vatten utåt. Den nya tekniken är också att man putsar på mineralull istället för på cellplast.

Enligt forskare så är inte heller den metoden säker. Om det uppstår sprickor kommer det in vatten. Vatten rinner mellan puts och mineralull ner till skarven till nästa mineralullskiva, där vattnet kan tränga in till skivan bakom.

 Boverket konstaterade 2009 att putsade enstegstätade träregelväggar är felaktiga och inte uppfyller de krav som samhället ställer på byggnaders fuktsäkerhet. Gör de modifierade varianterna det ? kan man då fråga sig. Varken mineralull eller vattenavvisande impregnering som ”Gore-tex-fasad” antagligen syftar på är någon ny teknik i enstegstätade regelväggar.

 Forskning är vägledande och fakta är bästa stödet för att få veta om en konstruktion som ska byggas kan förväntas uppfylla kraven på fuktsäkerhet. I Boverkets byggregler så finns föreskrifterna som anger samhällets minimikrav på varje enskild byggnad som produceras. Det är viktigt att det kontrolleras att byggnaden verkligen projekteras och utförs så föreskrifterna uppfylls och att detta verifieras och dokumenteras. Verifiering sker normalt genom provning, mätning eller besiktning beroende på vilken egenskap som ska verifieras.

Många bostadsrättsföreningar och husägare har fått en dyrköpt erfarenhet av att ofrivilligt fått agera försökskaniner. Har du köpt en lägenhet och fått veta att den byggs med en modifierad variant av enstegstätad regelvägg och du saknar faktabaserad dokumentation.  Fråga då kommunens handläggare hur det kontrolleras och dokumenteras att byggnaden verkligen uppfyller kraven på fuktsäkerhet.

Länktips

http://www.boverket.se/Global/Om_Boverket/Dokument/nyhetsbrev/boverket%20_informerar/2009/2009_3.pdf

http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2011/Regelsamling-for-byggande-BBR.pdf

På putsade fasader uppstår normalt en glipa mellan fönterkarm och puts. Det  kan också lätt bli håligheter och skador vid fönsterblecken som bilderna visar. Regnläckage vid fönster, plåtdetaljer och genomföringar är den vanligaste orsaken till att vatten på ett okontrollerbart sätt kommer in och orsakar fuktskador i enstegstätade regelväggar.

 

0

Kommentarer

  1. Bra med fakta och varningar, frågan är dock om de når allmänheten? Tyvärr verkar det saknas incitament idag så att byggbranscen bygger med fuktsäkra konstruktioner som tvåstegstätade fasader. Det verkar vara ekonomin som styr….
    Mvh Marie-Louise Luther, Astma- och Allergiförbundet

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *