Aktuellt

Det är inte bara kinesiska delegationer som kommer till Boverket. Här är det en indonesisk delegation som besöker oss vintern 2012. Intresset är dock likartat: energieffektivt byggande.

Kinesiskt besök och omtalade väggar

Den största nyheten inom myndigheten den senaste veckan var att regeringen föreslår en sammanslagning av Boverket med Statens bostadskreditnämnd, BKN. Detta bloggar generaldirektör Janna Valik om. Men i Boverksbloggen kan man också läsa en fördjupning i förhållande till den senaste tidens medie-uppmärksamhet kring ”enstegstätade väggar” samt om våra förberedelser inför kommande besök från Kina.

Det senare får tanken att svindla lite grand. Trots att det bara är två av Kinas provinser som – den här gången – kommer med en representerande delegation, kan besöket få stor betydelse. I dessa provinser bor nämligen nästan tio gånger så många människor som i Sverige. Om våra svenska erfarenheter av energieffektivt byggande kan vidarefordras till Kina får detta rejäla effekter, kan man hoppas.

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *