Samhällsplanering

Sociala dimensioner av hållbar utveckling på Folkhälsostämman

 

 

 

 

 

Idag är det Folkhälsostämmans sista dag. Sedan i måndags har drygt 900 folkhälsostrateger från kommuner, landsting, länsstyrelser och stat samlats på Folkhälsoinstitutets stora konferens i Stockholm. Boverket var där och berättade om vårt arbete med samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet, hur det övergripande målet för folkhälsa väl stämmer med PBL:s portalparagraf och hur den fysiska planeringen kan användas för att skapa större delaktighet och hälsofrämjande miljöer. Slående är hur mycket kunskap som finns om hur vi mår, vår välfärd och folkhälsa ute i kommun och landsting. Här presenterades en rad arbeten som för en planerare konkretiserar det vi kallar den sociala dimensionen av hållbar utveckling. Mattias Bjellvi, stadsarkitekt i Halmstad kommun berättade om projektet SMS – Sociala aspekter och dialog i stadsplaneringen. Linnea Hedqvist, folkhälsostrateg i norra Örebro län och Cecilia Ljng från Karlskoga Degerfors berättade om sitt arbete med välfärdsbokslut och FHI presenterade sitt arbete med Folkhälsoatlas – en lättillgänglig visuell presentation av valda folkhälsodata redovisade på kommunnivå. Arbetssätt och planeringsunderlag som kan vara otroligt användbara i den fysiska planeringen. Inspirerad och upplyst lämnar jag nu Stockholm. En stor eloge till Folkhälsoinstitutet för detta energifyllda möte.

Läs mer om

Folkhälsostämman här

SMS-projektet på här

Folkhälsoatlas på här

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *