Systemanalys Energi

INTERNATIONELLT

Systemanalys Energi

International Institute for Applied Systems Analysis gör systemanalyser av samhällets stora utmaningar. Syftet är att lämna underlag för politiska beslut. Utgångspunkten är att de stora utmaningarna (energi och klimat – mat och vatten – fattigdom och ojämlikhet) hänger samman och för …Läs mer »