Internationellt

Systemanalys Energi

International Institute for Applied Systems Analysis gör systemanalyser av samhällets stora utmaningar. Syftet är att lämna underlag för politiska beslut. Utgångspunkten är att de stora utmaningarna (energi och klimat – mat och vatten – fattigdom och ojämlikhet) hänger samman och för att lösa dem krävs därför breda systemanalyser (= integrated, interdisciplinary, international, independent, solutionoriented, long term trade offs).
På Energidagen den 19 juni under Rio+20-mötet i Rio de Janeiro släpps ”the Global Energy Assessment Report”. Hela rapporten omfattar c:a 2 000 sidor, men det kommer även att finnas en teknisk sammanfattning, en generell sammanfattning och en information på ett fåtal sidor avsedd för beslutsfattare.
Utgångspunkten är FN:s generalsekreterare Ban Ki-moons initiativ “Sustainable Energy for All” där energimålen för år 2030 har utsatts till att:
– alla ska ha tillgång till moderna energiformer
– energieffektiviteten ska ha fördubblats
– andelen förnyelsebar energi ska ha fördubblats i energianvändningen.
Rapporten beskriver 60 sätt att transformera samhället så att dessa mål uppnås.

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *