Byggande

Varmt debattklimat och väder i Almedalen

Lusthus i de badande vännernas trädgård i norra Visby innanför ringmurenVarmt och svettigt var det för en utvecklingsledare som sov över i en stuga i ett campingområde norr om Visby. Vid uppvaknandet skulle jag duscha i en gemensamhetsanläggning. Duschkortet gav någon centiliter vatten, varpå jag gick över till att använda handfat och åter i stugan hällde jag en flaska bordsvatten över mig och hade det sista till rakningen. Kändes konstigt med hela Östersjön 200 meter därifrån, men ett uppfriskade bad räckte inte tiden för. Seminarierna börjar tidigt och väskorna skulle dras ett par kilometer, för det var avresedag och taxi är till för de som varit ute i god tid och beställt i förväg. Alla obehag glöms raskt vid åsynen av stranden, Östersjön, ringmuren med flaggor på tornen och inte minst De Badande Vännernas trädgård som jag gick igenom på väg till seminarier. Bilden ovan är ett lusthus i trädgården.

Det är så mycket seminarier så även vi som är här missar 19/20 av programmet. På byggsidan är det energi, bostäder, miljö och ekonomi som är de stora områdena. De tre områden jag saknar här är 1: bärförmåga, stadga och beständighet, 2: fuktproblem i byggnader och 3: CE-märkning av byggvaror som är obligatoriskt från 1 juli 2013. Jag tror de områdena inte hade ett enda seminarium, men jag kan ha missat i seminarieutbudet Apropå fuktproblem så se bild på fönsterkarmen i min hyrda campingstuga.

Rötskadat fönster i campingstuga på Gotland

På onsdagen var jag på ett lunchseminarium om energieffektivisering med Sveriges Byggindustrier och representanter från 5 politiska partier.

Jag sa att

 • Boverket verkar för lönsam energieffektivisering.
 • Vi har som uppdrag att ha ett helhetsperspektiv på byggnaden.
 • Som regelskrivande myndighet har vi krav på oss att följa förordningen om konsekvensanalys och att sända förslag  till regelrådet. Det tar minst 4-5 år att få kunskap om utfall  av våra energiregler pga att bygglov gäller i 5 år, att energimätning ska redovisas inom 2 år efter slutbesked eller inflyttning.
 • Utvärdering av faktiskt genomförda lågenergiprojekt är nödvändiga: Vad blev energianvändningen? Vad blev kostnaden? Hur påverkades de övriga egenskapskraven?
 • Boverkets krav är minimikrav och de kommer att vara stationer 2015 och 2020 för att se om det går att skärpa kraven.
 • Ska ett värde uppnås bör säkerhetsmarginaler tas med. Spridningen i resultat gör att ofta gäller det att sikta 20% under för att vara säker på att nå minimikravet.

Energideklarationslag, -förordning och Boverkets föreskrifter om energideklaration träder i kraft nu i juli 2012 och bygger på det ändrade direktivet om byggnaders energiprestanda.

 • Ett förstärkt konsumentperspektiv är syftet med krav på att energiprestanda ska anges vid annonsering om lägenheter och byggnader.
 • Det är krav på obligatorisk besiktning.
 • Ackreditering av företagen som utför energideklaration slopas från 1 juli 2014, då det blir obligatoriskt att vara certifierad energiexpert för de som ska deklarera.
 • Boverket får tillsyn istället för kommunerna.
 • Det som uppmärksammats mycket är den nya sammanfattningen, som är lik den märkning som finns på kyl och frys mm. Klasserna bygger på en standard och är i stort A=0,5xBBR, B=0,75xBBR C=BBR, D=1,25 BBR E=1,5xBBR  osv. Se Boverkets hemsida för den slutgiltiga utformningen.
 • Det blir en webblösning där det går att hitta energideklarerade byggnader.

Vid ändring, ombyggnad finns nu föreskrifter och allmänna råd i BBR. Kraven ska enligt PBL och PBF tillämpas på berörd del och vid ombyggnad hela byggnaden(byggnadsdelen) och modifieras utifrån ändringens omfattning, byggnadens förutsättningar och varsamhetskravet samt förvanskningsförbudet.

Maria Broman, Byggindustrin berättade om de 15 punkterna som Byggindustrin mfl presenterade förra året. Svante Hagman, NCC berättade vad NCC gjorde för att bygga energieffektiva hus. Magnus Everitt berättade om en ny publikation med förslag på lönsam energieffektivisering som VVS-företagen gjort med stöd av SBUF.

Alla politiker hade flera idéer om hur energieffektiviseringen skulle ske och berättade hur det var i olika kommuner i landet och vad som låg dem varmt om hjärtat.

Ola Månsson, Byggindustrin sammanfattade och sa att alla  på mötet vara för lönsam energieffektivisering och att byggsektorn vill ta ett ansvar för att miljömålen uppnås.

Därefter gick alla till nya seminarier och möten. Själv gick jag till Nynäshamnfärjan. Passerade HMS Karlskrona med Blekinge hemvärns blåsorkester som spelade för öppet fartyg-besökare.

0

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *