Aktuellt

Almedalen: Behövs det en stadsminister?

Åkte färja från Oskarshamn och efter att ha lämnat väskan på hotellet skyndade jag och Janna till Sveriges Arkitekters seminarie: Behöver vi en stadsminister?

Mörkt, trångt, svettigt och intressant. Boverket och Trafikverket utsågs till de viktigaste stadsbyggnadsmyndigheterna!

Spännande panel där Stockholm, Göteborg och Malmö diskuterar problem och möjligheter i stadsbyggandet. Problemen var lika från alla; riktvärdena för buller och riksintressena är de största hindren för en kreativ stadsutveckling. Den täta staden utgör en möjlighet för att klara en stor del av miljöproblemen. Avsaknaden av en statlig styrning – en statlig planering, togs också upp. Problemen med att kunna bygga bostäder för ungdomar nämndes också såklart. I Malmö pågår ett projekt om ungdomars boende sedan något år som är värt att titta vidare på. Om vi behöver en ”stadsminister” blev inte riktigt utrett men däremot var panelen helt överens om att vi behöver en politik för staden och en bättre statlig samordning.

0

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *