Bild på kampanjmaterial till World Urban Forum

AKTUELLT

Stort fokus på internationella frågor

Det händer mycket inom de internationella frågorna. Boverket har bland annat varit på Island för ett nordiskt bostadsmöte där vi diskuterade äldreboende och välfärd, bostadsbyggande, kommunernas roll och bolåneprodukter ur ett konsumentperspektiv. I Malmö har de nordiska länderna även träffats …Läs mer »
Några medlemmar i arbetsgruppen för World Urban Forum.

INTERNATIONELLT

Mot World Urban Forum!

Mellan den 2-6 september sker den sjätte upplagan av World Urban Forum (WUF) i Neapel, Italien. Årets tema är The Urban Future. Boverket medverkar på ett evenemang med Mistra Urban Futures som hålls den 4 september och heter ”Designing Fair …Läs mer »
Processer och verktyg för grönstruktur

SAMHÄLLSPLANERING

Processer och verktyg för grönstruktur

Det finns inga enkla och snabba lösningar för att långsiktigt säkra och utveckla grönområden i och nära den byggda miljön. Här krävs ett samspel mellan olika verktyg och aktörer och det gäller att veta när man kan och ska göra vad, …Läs mer »
Power-point bild

BOENDE

Nordiskt Bostadsmöte i Akuryri

Äldreboende och välfärd, Ny bostadspolitik, bostadsbyggandet i Norden, kommunernas roll i bostadspolitiken, Bolåneprodukter ur ett konsumentperspektiv är några av de punkter som står på programmet under årets bostadsmöte.  Varje år träffas representanter från de nordiska myndigheterna som arbetar med bostadsfrågor. …Läs mer »