Samhällsplanering

Hur tar vi tillvara barns behov och intressen i den fysiska planeringen?

Detta var en central fråga i fredagens workshop på Alnarp om barnens landskap som samlade ett 60-tal planerare, forskare, folkhälsovetare, läkare och myndigheter. Boverket anordnade workshopen tillsammans med forskargruppen Barn till fots i syfte att lyfta frågeställningar om barns särskilda av ett landskap som stimulerar till lek och lustfylld rörelse.

För barn är fysisk aktivitet särskilt viktig då det påverkar deras motoriska och psykosociala utveckling. Barns lek och rörelse till vardags har också betydelse för deras hälsa. T.ex. upplever barn som går eller cyklar till skolan att de är gladare och piggare än barn som skjutsas till skolan. Idag så ökar barn med övervikt som en följd av för lite rörelse och fel matvanor. Att barn kan ta sig på egen hand i den byggda miljön är därför viktigt och att det finns platser där barn får och kan leka. Det kan handla om storlek och kvalitet på lekplatser, skolgårdar, bostadsgårdar men även om behovet av gömda platser som barn får utforska på egen hand.

Att ta tillvara barns behov och intressen i den fysiska planeringen handlar om att bygga upp kunskap om barnperspektivet så att vi kan skapa en god bebyggd miljö som är både gång-, cykel- och barnvänlig. Men vi måste också tala med barnen och få med deras perspektiv i planeringsprocessen.

Slutdokumentationen från workshopen kommer inom två veckor. Mer info om Boverkets arbete om samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet finns här här

I Stockholm har man arbetat med vandrande skolbussar. Se film

 

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *