Samhällsplanering

Processer och verktyg för grönstruktur

Det finns inga enkla och snabba lösningar för att långsiktigt säkra och utveckla grönområden i och nära den byggda miljön. Här krävs ett samspel mellan olika verktyg och aktörer och det gäller att veta när man kan och ska göra vad, vad man kan reglerera med PBL respektive miljöbalken, hur man inrättar ett naturreservat, och hur den byggda miljön kan stärka bebyggelsens gröna infrastruktur. Avdelningen för Tillväxt, Miljö och Regionplanering vid Stockholms läns landsting har nyligen tagit fram rapporten och vägledningen När, vad och hur? Svaga gröna samband i Stockholmsregionens gröna kilar, för att utveckla kunskapen och metodiken för långsiktig planering av grönstruktur. På ett enkelt och pedagogiskt sätt förklaras begrepp som ekosystemtjänster, grönstrukturens värden och hur man kan gå tillväga i den kommunala planeringssituationen.

Läs mer om rapporten och ladda ned den här .

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *