AKTUELLT

Givande dag på UngBo12

I dag var jag och avdelningschef Anders Sjelvgren nere på avslutningsdagen på UngBo12 i Malmö. Dagen har innehållet spännande möten och bra diskussioner. Förmiddagen innehöll erfarenheter från utställningen och projektet och vi som var med fick även möjlighet att diskutera och …Läs mer »
Urbana utmaningar i en global kontext

SAMHÄLLSPLANERING

Urbana utmaningar i en global kontext

          Inspirerad  och full av intryck efter tre dagar med nya internationella och nationella kontakter inom planering och boende återvänder jag nu till Karlskrona från Göteborg. Den världsomfattande organisationen International Federation of Housing and Planning avslutar idag …Läs mer »
Designing Fair Cities i bilder

INTERNATIONELLT

Designing Fair Cities i bilder

Vi smälter fortfarande intrycken från Boverkets och Mistras networking event “Designing fair cities – securing urban equity, social inclusion, cultural diversity and urban commons”. Här kommer några bilder som ett första smakprov. Läs mer om eventet på vår webbplats: www.boverket.se/wuf6. …Läs mer »
Det tätortsnära landskapet

SAMHÄLLSPLANERING

Det tätortsnära landskapet

        I torsdags hade vi den sista av fyra workshops inom ramen för regeringsuppdraget om fysisk aktivitet. Denna dag lyfte Boverket det tätortsnära landskapet som en viktig arena för rörelse till vardags. Det tätortsnära landskapet är ett …Läs mer »
Connecting Peolpe and Place Through Culture

INTERNATIONELLT

Connecting Peolpe and Place Through Culture

Och vips sitter jag i en ring med fyra personer från Filipinerna, Kosovo, Libanon respektive Kanada och pratar om erfarenheter om att lyfta kultur i stadsutvecklingsarbetet. Ett att ha suttit som passiv lyssnare på flera sessioner var det skönt att …Läs mer »
Bild på arkitekt Åsa Dahlin från Boverket

AKTUELLT

Designing Fair Cities i bilder

Vi smälter fortfarande intrycken från Boverkets och Mistras networking event “Designing fair cities – securing urban equity, social inclusion, cultural diversity and urban commons”. Här kommer några bilder som ett första smakprov. Läs mer om eventet på vår webbplats: www.boverket.se/wuf6. …Läs mer »
Bild från seminarium

INTERNATIONELLT

WUF-rapport 5 sept, Productive cities: Cities job creation

En paneldebatt bestående av representanter från Zimbabwe, Sydafrika, Libyen, Frankrike, USA och Storbritannien. Diskussionen leddes av Mr Dougal Thomson som är redaktör på The Economist. Dialogen fokuserade på en dimension av produktiva städer; hur kan områden i staden bli motorer …Läs mer »
WUF: Digitalt lego skapar delaktighet

INTERNATIONELLT

WUF: Digitalt lego skapar delaktighet

En tråkig parkeringsplats blir ett nytt levande centrum med bostäder runt omkring. Gröna områden, mötesplatser för kvinnor, spännande byggnader och en fotbollsplan växer fram, allt byggt och konstruerat av ungdomar i Fisksätra, en förort till Stockholm. Ungdomarna fick fria händer …Läs mer »
WUF: ”Vi vill ha blommor på torget!”

INTERNATIONELLT

WUF: ”Vi vill ha blommor på torget!”

Det var en första, spontan önskan från några pojkar i Borlänge när kommunen frågade barn om stadsmiljöns utveckling. Om vi väcker barns intresse tidigt för den egna stadsmiljön, så kan vi se en effekt längre fram. Vi skapar delaktigheten tidigt, …Läs mer »