Boende

Från konferensen

Konferensen för Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer

Undertecknad var på NBO:s (Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer) konferens i Oslo 30-31/8. Efter att ha smält intrycken under helgen fattar jag nu bloggpennan.

Ju mer jag tänkt på konferensen inser jag att det är en person som särskilt fäst sig i mitt minne – Palle Jørgensen från Boligføreningen Ringgaarden, Danmark. Han hade äran att motta NBO:s  Bostadspris för vad som bedömts som det bästa projektet 2012. Det var – om inte ett passivhus – så i vart fall ett rejält lågenergihus. Palle Jørgensen var tagen av stunden men han var inte desto mindre tydlig i sitt budskap och sade (om jag nu förstod honom rätt): ”De allmännyttiga bostadsföretagen i norden är ledande på hållbart byggande. Vi är bättre än kommunerna och långt bättre än den privata sidan.”

Jag vet inte om han har rätt – han är ju part i målet som det heter – men såvitt gäller danskt bostadsbyggande har jag hört samma sak från en dansk departementsföreträdare. Och Sverige då? Ja, jag hoppas verkligen att det inte är sant vad gäller situationen i Sverige. Inte för att jag på något vis missunnar de allmännyttiga bostadsföretagen en ledande ställning i på området – om det nu skulle förhålla sig så – men jag förväntar mig i grund och botten att det inte ska var är någon skillnad. Alla borde väl ha samma fokus på den mera långsiktiga kostnadssidan … nu när alla bostadsföretag drivs ”enligt affärsmässiga principer med normala avkastningskrav”.

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *