Internationellt

Bild från seminarium

WUF-rapport 5 sept, Productive cities: Cities job creation

En paneldebatt bestående av representanter från Zimbabwe, Sydafrika, Libyen, Frankrike, USA och Storbritannien. Diskussionen leddes av Mr Dougal Thomson som är redaktör på The Economist.

Dialogen fokuserade på en dimension av produktiva städer; hur kan områden i staden bli motorer för tillväxt och bli områden för företagare.

Befolkningen i städer kommer att tredubblas fram till 2050. Det lyftes fram att insatser behöver göras inom följde områden 1) boende/byggande, vatten/avlopp  och transporter 2) skapa kunskapscenter 3) skapa attraktiva områden

Arbetslösheten är hög i många länder, framför allt för unga. I Spanien är arbetslösheten för unga mer än 50%. Det är lätt att förstöra jobb, men svårt att skapa. Samhället behöver vara kreativt och stödja de små lokala ekonomierna. På detta sätt kan de unika förutsättningarna på varje plats tas tillvara. 

Panelen framhöll även att den informella urbana ekonomi behöver uppmärksammas mycket mer. Den finns inte beskriven och den finns inte med i statistik/planeringsunderlag. Det är inte heller säkert att de som försörjer sig av denna vill bli beskrivna med tanke på rädsla för till exempel beskattning. I Sydafrika hade stadsplanerarna en dialog med bland annat gatuförsäljarna om vad de behövde för att utveckla sin verksamhet. T ex toalett, elecktricitet, säkra transportvägar och hur olika verksamheter kan utnyttja samma yta. I Brasilien bildades ett kooperativ för de som jobbade med sopor (wast-pickers). I och med detta kooperativ fick de tillgång till gemenskap, försäkring, sopvagn och skyddskläder.

Läs mer på www.inclusivecities.org

För att städerna ska bli attraktiva och framgångsrika behöver ett genusperspektiv beaktas. Det uttrycktes bl a så här: If not investing in women, you will loose more than you gain. I många länder är kvinnor viktiga entreprenörer.

Det är av avgörande betydelse att stadens ledning, borgmästarna, är engagerade. Exempel togs från Liberia där 45 städer samarbetar och det finns ett national urban forum som möts regelbundet.

 Mirja och Kerstin

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *