Internationellt

WUF: ”Vi vill ha blommor på torget!”

Det var en första, spontan önskan från några pojkar i Borlänge när kommunen frågade barn om stadsmiljöns utveckling. Om vi väcker barns intresse tidigt för den egna stadsmiljön, så kan vi se en effekt längre fram. Vi skapar delaktigheten tidigt, redan hos de unga.

Under WUF:s tredje dag delade Sverige med sig av konkreta exempel på barn och ungdomars delaktighet i planeringen, vid ett så kallat Side Event som arrangerades av Socialdepartementet.

Många lyssnade engagerat och ställde frågor när Malin Hellman, Borlänge kommun, berättade om projektet. Borlänge är en av sex kommuner som arbetar med pilotprojekt inom ett regeringsuppdrag som Trafikverket, Folkhälsoinstitutet och Boverkets ansvarar för. Mirja Ranesköld, Boverket, gav ramen för uppdraget.

Besökare från bland annat Uganda och Nigeria ville veta mer om det svenska regelverket som styr planeringsprocessen. Medborgarinflytande är en byggsten i Sveriges planeringssystem, menade Mirja Ranesköld. Men vi behöver bli ännu bättre på att lyssna på de unga.

Bostadsminister Stefan Attefall summerade de två timmarna. Att ta tillvara på barns engagemang och delaktighet i planeringen är att investera i framtiden. Vi lär barnen att deras röst får en plats i det offentliga rummet, något som kan följa dem genom livet.

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *