Internationellt

Connecting Peolpe and Place Through Culture

Och vips sitter jag i en ring med fyra personer från Filipinerna, Kosovo, Libanon respektive Kanada och pratar om erfarenheter om att lyfta kultur i stadsutvecklingsarbetet. Ett att ha suttit som passiv lyssnare på flera sessioner var det skönt att få samlas i en mindre grupp och vara en aktiv del av kunskapsutbytet på WUF. Och som vanligt när vi möts över nationsgränser inser jag snabbt att trots skilda förutsättningar har vi mycket gemensamt i vårt dagliga värv. Vi brottas med problematik så som kulturfrågans låga prioritet och förhållandevis små ekonomiska ramar.

Å andra sidan hade vi alla sett nyttan av att arbeta både med både materiella och immateriella tillgångar, förstått hur kartläggning av kulturella resurser ofta får oss att se nya kopplingar till andra sektorer samt att varje medborgare är expert på sin egen kultur. Coolast var definitivt den libanesiske borgmästaren som vågade satsa tre årsbudgetar för att säkerställa sin stads kulturarv, eftersom han såg de möjligheter till positiv utveckling som fanns i detta beslut. Fler sådana modiga politiska ledare och vi kommer att kunna tala om än fler drivkrafter och färre hinder på WUF7 … i Colombia!

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *