Internationellt

Who Shapes Our Cities? Urban Egypt Between Grassroot and the State Control

På onsdag förmiddag var vi med på en spännande föreläsning i UN-Habitas paviljong. Fyra egyptiska stadsplanerare berättade om Kairo och den livaktiga gräsrotsrörelsen där. Föreläsarna var från tre organisationer som på olika sätt vill överbrygga gapet mellan folket och beslutsfattarna. Arbetet sker till 90 procent på ideell basis och ger ett nödvändigt alternativ till den annars gängse top-down planeringen.

Ett exempel som lyftes handlade om hur människorna själva tog över städningen av gator och torg när det statliga systemet kollapsade. Ett annat exempel var det folkliga motståndet mot myndigheternas försök att reglera den informella gatuhandeln. Aktiviteten att ta hand om sin stad kulminerade genom 25 januarirevolutionen 2011 och pågår för fullt sedan dess. Det märktes på teamets energiska framförande att mycket står på spel och att en medborgarförankrad stadplanering är avgörande. Även om vår situation här i Sverige skiljer sig väsentligt finns mycket att lära av kreativiteten och passionen.

Åsa Dahlin & Suzanne Pluntke

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *