Samhällsplanering

Det tätortsnära landskapet

 

 

 

 

I torsdags hade vi den sista av fyra workshops inom ramen för regeringsuppdraget om fysisk aktivitet. Denna dag lyfte Boverket det tätortsnära landskapet som en viktig arena för rörelse till vardags.

Det tätortsnära landskapet är ett viktigt landskap för vardagsrekreation och friluftsliv. Friluftsliv är den aktivitet som lättast motiverar människor till ökad fysisk aktivitet och naturen ökar människors motivation till röra sig (låg tröskel). Det tätortsnära landskapet är också ett landskap i omvandling från ett produktionslandskap till ett mer rekreationslandskap. Det finns ett bebyggelsetryck i det tätortsnära landskapet – många vill bo i attraktiva miljöer nära naturen, drömmer om ett hus på landet, men vill ha nära till staden. När städerna förtätas så ökar också rekreationstrycket i det tätortsnära.

Det tätortsnära landskapet är ett landskap som faller mellan stolarna – utanför detaljplanelagt område, perifert för naturvården men där vi ser att det finns ett behov av planering och behov av samverkan mellan olika aktörer och verktyg.  Hur säkrar vi tillgången? Hur utvecklar vi tillgängligheten och kvaliteterna i det tätortsära landskapet så att fler lockas till rörelse?

Ett 40-tal personer från kommuner, myndigheter, universitet och organisationer från hela landet möttes denna dag för att bryta perspektiv och flytta fram positionerna i hur vi
utvecklar det tätortsnära landskapets potential för rekreation, fysisk aktivitet och folkhälsa.

Dokumentationen från workshopen kommer att publiceras inom kort här

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *