Samhällsplanering

Urbana utmaningar i en global kontext

 

 

 

 

 

Inspirerad  och full av intryck efter tre dagar med nya internationella och nationella kontakter inom planering och boende återvänder jag nu till Karlskrona från Göteborg. Den världsomfattande organisationen International Federation of Housing and Planning avslutar idag sin årliga konferens som 2012 hölls i Sverige. 450 deltagare från Japan till Kenya och Finland hade samlats för att diskutera den urbana utmaningen.

UN Habitat (FN:s organ för urbana frågor) inledde konferensen i söndags med att ge sitt globala perspektiv på utvecklingen i våra städer. Den stora utmaningen ligger i den sociala hållbarheten och hantera ”the urban divide”. Sedan 1990 ökar befolkningen i städernas slum med 11 miljoner/år. Klyftan mellan dem som har och dem som inte har, ökar. UN Habitat har utvecklat ett City Prosperity Index. Läs mer i UN Habitats rapport State of the World’s Cities 2010/2011 Cities for all – Bridging the urban divide här.

Andrew Boraine från Sydafrika var en av gårdagens mest intressanta huvudtalare och berättade om behovet av nya institutioner för att hantera de utmaningar vi har, Effective partnerships for Inclusive Growth –  Getting from Vision to Action. Planeringen är inte så bra på att hantera det informella. Vi behöver nya samverkansformer för att hitta lösningar som ger ett mer hållbart samhälle. Parallellen till mellankommunal samverkan och mellanregional samverkan låg nära i mina tankar. Vi har ett kommunalt planmonopol, men många frågor behöver lösas mellankommunalt, mellan regioner, mellan olika aktörer från offentliga, privat och ideell sektor. Han uppmuntrade till kreativitet och att mötas utanför våra formella institutioner.

Läs mer om IFHP 2012 här

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *