Aktuellt

Givande dag på UngBo12

I dag var jag och avdelningschef Anders Sjelvgren nere på avslutningsdagen på UngBo12 i Malmö.

Dagen har innehållet spännande möten och bra diskussioner. Förmiddagen innehöll erfarenheter från utställningen och projektet och vi som var med fick även möjlighet att diskutera och komma med ideer om hur vi kan öka byggandet av bostäder för unga. I min grupp pratade vi allt från tillgänglighetskrav till tillfälliga bygglov, men även ungas olika syn på vad som är en bra bostad.

Under dagen fick vi även höra en debatt mellan politikerna Anti Avsan och Veronica Palm. Båda var överens om att det är viktigt att det byggs fler bostäder för unga.

Dagen avslutades sen med en paneldebatt där bland annat Anders Sjelvgren deltog.

Dagen har på ett bra sätt lyft problemen som finns med att bygga bostäder för yngre. Boverket spelar här en viktig roll när det gäller våra byggregler, och en av de stora frågorna under dagen har varit just våra byggregler och vad de innebär för byggandet av bostäder för ungdomar. Vi har fått flera bra inspelning som vi nu tar med oss hem till Boverket.

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *