Människan i fokus - Livet i Den Goda Staden

SAMHÄLLSPLANERING

Människan i fokus – Livet i Den Goda Staden

Den sociala dimensionen av hållbar stadsutveckling stod i centrum när Boverket anordnade konferensen Livet i Den Goda Staden i onsdags tillsammans med Trafikverket och SKL. 170 personer från hela landet hade samlats i Stockholm för att mötas kring detta angelägna …Läs mer »

AKTUELLT

Den Goda Staden

Jag har precis kommit hem från några dagar i Stockholm. Bland annat har jag varit med på konferensen Den Goda Staden. Själv så medverkade jag inte på scen utan har varit uppe och gjort intervjuer med flera av de som …Läs mer »
På hal is i Pajala!

SAMHÄLLSPLANERING

På hal is i Pajala!

Efter en resa på 130 mil (fågelvägen) inser jag hur avlångt vårt land är och hur olika förutsättningarna det finns för att utveckla städer och samhällen. ”Hälsa på hal is” är ett projekt som bedrivs på Luleå tekniska universitet (LTU) …Läs mer »
Surf och häng i Östersund

SAMHÄLLSPLANERING

Surf och häng i Östersund

Snön vräker ned över Östersund när den nationella uppmärksamhetsveckan kring fysisk aktivitet och goda matvanor har sin andra dag. Folkhälsocentrum i Jämtlands län har arrangerat ett seminarium för länets kommuner om att planera och bygga för fysisk aktivitet. Boverket är …Läs mer »

AKTUELLT

Vill du hjälpa oss att utveckla en ny webbplats?

Vi på Boverket arbetar mycket med vår webbplats. Nu är det dags göra lite förändringar. Under hösten har vi börjat arbeta med en förstudie på hur en ny webb för Boverket kan se ut och fungera. Vi har valt att …Läs mer »

AKTUELLT

Allmänna motionstiden

Det är alltid lika spännande att gå igenom årets skörd av förslag som kommer in under allmänna motionstiden. Under 2,5 vecka på höstkanten får riksdagsledamöterna lämna motioner, förslag, i praktiskt taget vilket ämne som helst. I år kom det in …Läs mer »

AKTUELLT

Bostadsbyggandet debatterades i Göteborg

Var på en fantastiskt rolig debatt i Göteborg igår. Det handlade om varför det byggs så få bostäder – speciellt studentbostäder och måste alla nybyggda bostäder vara tillgängliga. Det var fullsatt och folk stod på kö utanför för att komma …Läs mer »

AKTUELLT

Tyck till om Boverkets vision Sverige 2025!

Visionen är ett förslag till hur vi genom fysisk samhällsplanering tillsammans ska kunna nå de mål om ett hållbart samhälle som Regeringen och Riksdagen har antagit. För att nå ett hållbart samhälle till år 2050 måste vi vara på god …Läs mer »
Den förändrade logiken

SAMHÄLLSPLANERING

Den förändrade logiken

Nästan 400 av Sveriges trafikplanerare från kommuner, konsultföretag och myndigheter har samlats på SKL:s trafik- och gatudagar i Stockholm. Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket är en av huvudtalarna och ska prata om Nollvisionen för staden. Jag har hört om Nollvisionen …Läs mer »
Skärmdunp från webbhandboken

AKTUELLT

Ny webbhandbok

Vi på Boverket jobbar sedan en tid tillbaka med något som vi kallar webbhandbok. För något år sedan kom vi med Pbl-kunskapsbank och nu har vi lanserat ytterligare en ny webbhandbok som handlar om bostadsanpassningsbidraget. Vi ser många fördelar med …Läs mer »