Samhällsplanering

Den förändrade logiken

Nästan 400 av Sveriges trafikplanerare från kommuner, konsultföretag och myndigheter har samlats på SKL:s trafik- och gatudagar i Stockholm. Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket är en av huvudtalarna och ska prata om Nollvisionen för staden. Jag har hört om Nollvisionen förr, tänker jag och lutar mig tillbaka. Men det blir väldigt lite 2+1-vägar och mitträcken. Han presenterar statistik och konstaterar att antal döda i bil kommer att ”minska av sig själv” med det som har gjorts, det som är planerat att göras och att bilarna utvecklas. Däremot så kommer döda och
skadade oskyddade trafikanter som fotgängare och cyklister inte att minska utan åtgärder. Det är alltså där vi måste lägga krutet. Dessa trafikanter ökar redan idag och kommer att öka än mer i takt med omställningen till ett mer hållbart resande. Han presenterar bilder av den ”framtida staden”. De gör mig både överraskad och glad. Den första skildrar en framtida gata i tätort med bara ett körfält för bilar. Hastighetsgränsen är 20 km/h. Två cykelbanefält – ett i vardera riktningen. Mycket grönska och gott om plats för både flanören och den som har bråttom till jobbet. Nästa bild visar en 2-1-väg
på landsväg. En väg där två körfält blir ett för att ge mer plats för cyklisterna när vägrenen är för smal.

”- Vi måste ändra logiken i staden. Vi måste ersätta bilen som norm med fotgängaren och cyklisten som norm i planeringen.”

Det är en vision Claes Tingvall presenterar och bilderna är skissartade. Men det väger tungt att denna konferens får en sådan inledning. Ett skifte är på väg.

Läs mer om konferensen här

0

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *