Aktuellt

Tyck till om Boverkets vision Sverige 2025!

Visionen är ett förslag till hur vi genom fysisk samhällsplanering tillsammans ska kunna nå de mål om ett hållbart samhälle som Regeringen och Riksdagen har antagit.

För att nå ett hållbart samhälle till år 2050 måste vi vara på god väg redan år 2025. Det innebär bland annat att spårburen trafik får renässans för att binda samman framväxande stadsregioner, för att transportera gods och för att stödja flerkärniga regioner med god tillgång till arbetskraft, utbildning och service. I städerna kommer vi cykla och åka kollektivt med snabba bekväma färdmedel istället för att ta bilen. Istället för breda gator, vägar och stora parkeringsplatser byggs bostäder av god miljö- och hälsomässig kvalitet och vi får mer plats för mötesplatser och gröna miljöer. Vi kommer att ha kommit långt i energiomställningen mot att bara använda förnybar energi. Städernas omland växer samtidigt som landsbygden utvecklas genom ett hållbart nyttjande av naturresurser och ny teknik. Problematiken kring avvecklingen av krympande orter tas på allvar. Vår livsmiljö och attraktiviteten för besökaren värnas
genom att våra stränder, natur- och kulturmiljöer skyddas.

Boverkets förslag visar i elva olika utmaningar hur vi ser att utvecklingen i ett samhällsperspektiv kommer att se ut år 2025 för att vi ska nå de nationella målen för ett hållbart samhälle till år 2050.

Kanske har vi fortfarande inte fått just dina synpunkter? Nu  är det sista veckan för att lämna synpunkter till Vision för Sverige 2025 –  fram till 15 oktober kan du skicka in dem till registraturen@boverket.se

Vill du se hur vi tänkt oss, är lite nyfiken på hur vi ser oss Sverige år 2025, eller vill bidra med dina egna synpunkter?
Gå då in här och titta närmare på vårt första utkast till Vision för Sverige 2025.

Jon Resmark och Sofie Adolfsson Jörby

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *