Aktuellt

Allmänna motionstiden

Det är alltid lika spännande att gå igenom årets skörd av förslag som kommer in under allmänna motionstiden. Under 2,5 vecka på höstkanten får riksdagsledamöterna lämna motioner, förslag, i praktiskt taget vilket ämne som helst. I år kom det in 3 245 motioner. Många av dem berör våra områden, samhällsplanering, byggande och boende.

Där finns förslag om översyn av plan- och bygglagen, samordning av regler för buller, stadsodling, översyn av beskattningen av de olika upplåtelseformerna, subventioner för byggande av hyresrätt m.m.

Nu lämnas varje motion till något av riksdagens utskott för beredning. Motioner om exempelvis bostadsfrågor hänvisas till civilutskottet. Utskotten går igenom förslagen i motionerna och lämnar förslag på vad riksdagen ska besluta innan riksdagen (kammaren) tar ställning. De senaste åren har bara 0,5 % fått bifall. Om trenden håller i sig innebär det att 16 av årets motioner kommer att genomföras. Vi får avvakta till strax innan jul innan vi vet om något av dem berör oss.

Alla motioner finns tillgängliga på Riksdagens webbplats

Susann Bard

0

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *