Samhällsplanering

Surf och häng i Östersund

Snön vräker ned över Östersund när den nationella uppmärksamhetsveckan kring fysisk aktivitet och goda matvanor har sin andra dag. Folkhälsocentrum i Jämtlands län har arrangerat ett seminarium för länets kommuner om att planera och bygga för fysisk aktivitet. Boverket är där och berättar om vårt regeringsuppdrag.

WHO beräknar att fysisk inaktivitet idag är den fjärde största orsaken till för tidig död. Inte bara i den välmående Västvärlden. I höginkomstländer såväl som låginkomstländer. Chatarina Bäcklund, sjukgymnast och fil dr, beskriver fysisk inaktivitet som den nya pandemin.

Så hur gör vi då för att bryta stillasittandet? Planerar för aktiv transport som gång och cykel. Och ser potentialen i det offentliga rummet och i det tätortsnära landskapet. En person som verkligen sett potentialen i stadslandskapet är Simon Jaktlund. Han är entreprenör och driver sedan förra sommaren Surfbukten vid Storsjöns strand mitt i Östersund. I lä av Frösön, mellan broarna och på den västra delen av Badhusparken har han med stöd av kommunen anlagt en offentlig kabelpark, d v s en sorts surfanläggning i vattnet där man håller i en lina som dras fram längs en kabel i luften. I ganska hög fart. Lite som att åka vattenskidor, fast utan båt, och på en surfbräda. Med ett café i en husvagn, en bastu, en studsmatta, en liten scen, slacklines och
longboards har han skapat den ultimata spontanidrottsplatsen för ungdomar som är den grupp som kanske är svårast att locka till fysisk aktivitet. Fast det kallas för hängställe. Och det har blivit en mötesplats för alla. Det var en vanlig park med gräsmatta och träd. Allmän platsmark. Men med god dialog med kommunen har stora värden tillförts och betydligt bättre möjlighet till fysisk aktivitet där den lustfyllda rörelsen tagit plats i vardagen.

Snön ligger kvar när jag lämnar Östersund på kvällen. Men nästa sommar kommer jag tillbaka och då ska jag surfa i Storsjön.

Läs mer om uppmärksamhetsveckan Ett friskare Sverige här

Läs mer om Surfbukten här

0

Kommentarer

Lämna ett svar till Helene Olsson Sandal Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *