Samhällsplanering

Människan i fokus – Livet i Den Goda Staden

Den sociala dimensionen av hållbar stadsutveckling stod i centrum när Boverket anordnade konferensen Livet i Den Goda Staden i onsdags tillsammans med Trafikverket och SKL. 170 personer från hela landet hade samlats i Stockholm för att mötas kring detta angelägna och komplexa tema. Med nationella och kommunala och ett norskt exempel konkretiserades frågeställningarna.

Planera för gång!

Först ut i talarstolen var Lillebill Marshall från Statens Vegvesen i Norge. Med ett citat av Kirkegaard inledde hon sin berättelse om Norges gåstrategi – det ska vara attraktivt att gå för alla och fler ska gå mer! I Sverige har vi en nationell cykelstrategi… men ännu ingen gåstrategi. Däremot var Malmö stad där genom Elin Engqvist och berättade om stadens arbete med ett Fotgängarprogram och gångstråksplan. Ett budskap var att planläggningen bör utgå från människans rörelser (utan bil) vilket innebär en planläggning där det mesta ska vara nåbart inom 1,5 km radie.

”Kan stadsplanering skapa jämställda medborgare?”

Den frågan ställde Jenny Jernström från Östersund när hon berättade om kommunens arbete med jämställdhet och hur få in ett jämställdhetsperspektiv i planeringen. Jenny avslutade med JA, men det krävs en medvetenhet om stadsmiljöns betydelse för hur vi agerar – både män och kvinnor. Och vi är inte ute och jolleseglar, det är en atlantångare som byta riktning och sådant kräver tid och uthållighet.

Storstadskänsla i Trelleborg

Charlotte Reader och Karin Jeppsson från Trelleborg berättade om barnens syn på kommunens nya resecentrum och vad man kan göra när barnen ger andra svar än planeraren vill ha. För vad gör planeraren när barnen önskar mycket parkeringsplatser och Max hamburgerbar, inglasade centrum och annat som ofta inte förknippas med stadsliv? Det gäller att fråga sig vad dessa önskemål står för och försöka tolka barnens synpunkter. Och återkoppla tolkningen till barnen. P-platser betyder att många barn blir skjutsade. Detta kan lösas med avsläppningsplatser istället. Inglasat centrum och hamburgerrestaurang kanske betyder att barnen söker en storstadskänsla. Vid återkopplingen visade sig detta stämma ganska bra. Den stora nyttan med barnens deltagande var att få stöd från medborgarna i stort för att satsa på centralstationen och att väcka samhällsengagemang.

Talade gjorde även..

  • Marlen Ljusberg från Statens Folkhälsoinstitut tillsammans med undertecknad om vikten av och planering för fysisk aktivitet.
  •  Carl-Johan Engström, professor på KTH, om den sociala dimensionen av hållbar stadsutveckling som en värdemätare på hållbar stadsutvecklingen,
  • Lotta Lindstam från Västerås berättade om FÖP för stationsområdet 3B (Bygga bort barriärer) med fokus på strukturer och medborgardialog.
  • Avslutade gjorde Ulf Silbersky på Tyréns som berättade om analysverktyg för att synliggöra trygghet och täthet i GIS-kartor.

Många pauser möjliggjorde många nya möten planerare emellan. Det var ett steg framåt.

Läs mer om konferensen och inom kort intervjuer med föredragshållare på Boverkets webbplats

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *