Samhällsplanering

”Jag vill ha blommor och en fontän”

Barn i Borlänge

Jag lutar mig tillbaka i stolen på SJ:s tåg och blickar ut över ett novemberblekt Dalalandskap. När jag kisar framträder de starkaste intrycken från dagen. Dels pojken från bostadsområdet Jacobsgårdarna i Borlänge som stolt berättar för mig om sin modell om hur han skulle vilja att Jaxtorget såg ut.

”Jag vill ha blommor och en fontän så att mammorna kommer dit med sina barn”.

Dels ser jag Thomas Larsson från Trafikverket som engagerat berättar om den samlade bilden av sex kommuners arbete och erfarenheter under två år med barn och ungas delaktighet i samhällsplaneringen.

Sist ser jag Gunnar Malm, Trafikverkets generaldirektör som erkänner att han tänkte att projekt med barn är gulligt. Men hur han ändrade mening när han fick träffa barnen själv i Östersund och de fick berätta om sina tankar om hur deras närområde skulle kunna bebyggas. Hur viktigt det är både för barnen och för planeringen att barn får komma till tals.

Barn utgör en femtedel av Sveriges befolkning. Denna femtedel saknar rösträtt och formella möjligheter att vara med och påverka. Barnkonventionen ger barn rätt att vara delaktiga i beslut som rör dem. Därför måste vi erbjuda forum och verktyg för barn och unga där de kan delta.  I de sex kommunerna – Borlänge, Hällefors, Örebro, Trelleborg, Göteborg och Östersund, finns nu många goda och lärande exempel på hur detta kan ske.

Trafikverket och Boverket har under tre år haft regeringens uppdrag att samordna kommunförsök och utveckla arbetet med barns delaktighet i samhällsplanering. Till jul ska det avslutas. Men det är egentligen nu det börjar. Idag anordnade vi ett seminarium i Borlänge med cafédiskussion för att diskutera det framtida arbetet.  En slutsats var att barns och ungas delaktighet i samhällsplaneringen inte är en sektorfråga och riskerar därför att falla mellan stolarna. Vi har ett gemensamt ansvar och då måste vi också arbeta tillsammans. Verka för fortsatt arbete med nätverk på lokal, regional såväl som nationell nivå. Över förvaltnings- och sektorgränser. Genom nätverk kan kunskap spridas, stöd och inspiration hämtas och samtal om utveckling föras.

Solen har snart gått ned. Men barnens stolthet och glädje i förmiddags när de presenterade sitt arbete värmer fortfarande.

Läs mer om projektet på Trafikverkets webbplats www.trafikverket.se sök: Barn och unga . Här kan du också se filmer från Göteborg och Örebro

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *