Aktuellt

Bild från riksdagens pressbilder

Budget för byggande, bostadsförsörjning mm

I veckan debatterade och beslutade Riksdagen om regeringens förslag till budget för området, knappt 1,2 miljard kronor.

Innan beslut gavs ledamöterna möjlighet att debattera. Och som de gjorde det! Man debatterade nytta eller onytta av subventioner, bostadsbyggande, upprustning av miljonprogramsområden, EU:s påverkan på bostadspolitiken mm. Det talades både om giftiga cocktails och fruktodlingar. Efter ett par timmars debatt var det dags för beslut och Riksdagen biföll regeringens förslag.

Alla riksdagsledamöters inlägg i debatten finns nedtecknade i 7 § och framåt http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Kammaren/Protokoll/_H00932/

I budgeten ingick bl. a ett nytt anslag för innovativt byggande. Anslaget på 10 miljoner kronor för år 2013 ska användas till att främja innovativt byggande av bostäder till unga. Beslutet innebär också att tiden för så kallad presumtionshyra förlängs från tio till femton år.

Civilutskottets betänkande http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/201213Utgiftsomrade-18-Samhal_H001CU1/

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *