Bild från nätverket

AKTUELLT

Boverkets nätverk för mindre bostäder startat!

11 januari var det dags för första mötet med Boverkets nätverk för mindre bostäder. Syftena med nätverket är flera. Boverket vill få möjlighet att föra dialog och utbyta erfarenheter med alla andra aktörer som arbetar med frågan om tillskapandet av …Läs mer »
Demokrati i praktiken

SAMHÄLLSPLANERING

Demokrati i praktiken

          Så sade Boverkets generaldirektör Janna Valik när hon överlämnade slutrapporten för regeringsuppdraget Barns och ungas delaktighet i samhällsplaneringen tillsammans med Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm i onsdags. Barn och unga utgör en femtedel av vår befolkning, men …Läs mer »
Bild på utrymningsskylt

AKTUELLT

Frångänglighet när utrymningslarmet går?

Förra fredagen var vår generaldirektör och ytterligare några av mina kollegor iväg i Stockholm på ett nätverksmöte. Under mötet uppstår en mindre brand i byggnaden, utrymningslarmet startar och utrymningen påbörjas. I sällskapet fanns två personer som använder rullstol vilket innebär …Läs mer »

INTERNATIONELLT

Enhet C3 på EG Energy

När man söker NEPT-programmet går ansökan via den permanenta representationen i Bryssel. Generaldirektoraten kontaktar sedan de sökande direkt. Jag blev kontaktad av fyra olika direktorat. Till slut blev min placering DG Energy, enhet C3 Energy Efficiency. När jag kom dit förstod jag att …Läs mer »

INTERNATIONELLT

Välkomstmöte på Rue de la Science, Bryssel

Första dagen i Bryssel började med ett informationsmöte på Rue de la Science. Vi var ungefär 40 ”NEPTar” (Nationell Expert i Professionell Träning :-)) som samlades där. Senare förstod jag att vi i själva verket var 120 stycken på olika platser …Läs mer »
Nationell expert på kort tid i europeiska kommissionen

INTERNATIONELLT

Nationell expert på kort tid i europeiska kommissionen

Jag har under oktober, november och december 2012 deltagit i kommissionens fortbildningsprogram genom att arbeta som om jag vore anställd på ett generaldirektorat i Bryssel. För min del blev placeringen på DG Energy och det är mina erfarenheter från den vistelsen som jag kommer …Läs mer »
Samhällsbyggnadsfrågor i fokus på Transportforum 2013

SAMHÄLLSPLANERING

Samhällsbyggnadsfrågor i fokus på Transportforum 2013

”Samhällsplanering är som ett pussel där alla bitar måste passa, där är frågor om transport och trafik mycket viktiga bitar”. Orden kommer från infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd som öppnade 2013 års Transportforum i Linköping. I sitt anförande markerade hon vikten av samverkan …Läs mer »