Samhällsplanering

Samhällsbyggnadsfrågor i fokus på Transportforum 2013

”Samhällsplanering är som ett pussel där alla bitar måste passa, där är frågor om transport och trafik mycket viktiga bitar”.

Orden kommer från infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd som öppnade 2013 års Transportforum i Linköping. I sitt anförande markerade hon vikten av samverkan över gränserna i transport- och trafikfrågor för att skapa ett robust samhälle. Under följande två heldagar framträdde många samhällsutmaningar tydligt – klimat, miljö, stadsplanering, hållbart resande, logistik, parkering, kollektivtrafik och externhandel m.m. Hela 1600 deltagare gästade årets konferens och hundratals föreläsningar och diskussioner fördes om dessa frågor i drygt 80 sessioner.

Boverket anordnade en session om planering för aktiv transport. Erfarenheter från regeringsuppdraget om fysisk aktivitet i samhällsplaneringen inledde sessionen som också innehöll föreläsningar om forskning kring cyklistens landskap respektive om barn till fots och cykel. Sessionen avslutades med Malmös Stads arbete med fotgängarprogram och gångstråksplan samt exempel på planering med hälsoperspektiv i stadsplaneringen.

Flera andra sessioner handlade om cykelplanering men även planering för gående var i fokus på ett mycket tydligare sätt än föregående år. Behovet av att behandla dessa som separata färdsätt samt ge frågorna mer status i planeringen framfördes tydligt i flera föreläsningar. Boverkets deltagande markerade konferensens enda session som lyfte folkhälsofrågorna men vår förhoppning är att det redan i nästa års Transportforum ska finnas fler föreläsningar som lyfter hälsa och de sociala aspekterna i transportplaneringen.

 

Läs mer om Transportforum 2013 på VTI:s webbplats   

Notis: Regeringsuppdraget om fysisk aktivitet i samhällsplaneringen är slutredovisat, läs mer på Boverkets webbplats.

En nationell konferens hålls 24-25 april 2013.

//Erik Mejer & Ulrika Åkerlund, Boverket


0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *