Internationellt

Enhet C3 på EG Energy

När man söker NEPT-programmet går ansökan via den permanenta representationen i Bryssel. Generaldirektoraten kontaktar sedan de sökande direkt. Jag blev kontaktad av fyra olika direktorat. Till slut blev min placering DG Energy, enhet C3 Energy Efficiency. När jag kom dit förstod jag att jag hade hamnat på en ovanligt stor enhet med 35 medarbetare, de flesta med olika nationalitet. Norge har en nationell expert på enheten och enhetschefen för C2 förnybar energi, är dansk, men annars var det inga nordbor på mitt våningsplan. När det gäller enhetsstorlek så är det vanligt med 15-20 medlemmar. En chef och en biträdande chef är legio. På C3 är Paul Hodson boss (det finns ingen annan benämning för honom) Han är ”slightly larger than life” i kostym med väst, har en särskild förmåga att lägga märke till svagheterna i ditt alster, ett stort och bullrigt skratt som vi brukade mäta hur långt det hördes och en vana att alltid avsluta ett prat, ett möte eller en överenskommelse med orden ”ca va?”

 

 

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *