Samhällsplanering

Demokrati i praktiken

 

 

 

 

 

Så sade Boverkets generaldirektör Janna Valik när hon överlämnade slutrapporten för regeringsuppdraget Barns och ungas delaktighet i samhällsplaneringen tillsammans med Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm i onsdags.

Barn och unga utgör en femtedel av vår befolkning, men de saknar rösträtt och forum att uttrycka sina åsikter. FN:s barnkonvention ger barnen rätt att vara delaktiga i beslut som rör dem och deras närmiljö. Barnen är experter på sin egen miljö och har många tankar och idéer värda att ta tillvara i samhällsplaneringen. Därför behöver planeringen barnens kunskaper. Barns delaktighet bidrar dessutom till deras hälsa och lärande.

Det som utmärker projektet, tycker jag, är det genomtänkta och medvetna sätt som kommunerna har arbetat med delaktighet. Det gäller att vara tydlig gentemot barnen om vad de kan påverka, att ge dem verktyg och kunskaper så att de kan vara delaktiga och återkoppla till barnen vad man som planerare har tagit till sig.

Intresset för att ta del av erfarenheterna var stort. Det är inte var dag som ett regeringsuppdrag samlar två ministrar, ett statsråd och två generaldirektörer.  Barns delaktighet och inflytande engagerar.

Läs mer om projektet och slutrapporten på Trafikverkets hemsida

Och om överlämnandet av uppdraget på Socialdepartementet på  regeringens hemsida

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *