Aktuellt

Bild från nätverket

Boverkets nätverk för mindre bostäder startat!

11 januari var det dags för första mötet med Boverkets nätverk för mindre bostäder.

Syftena med nätverket är flera. Boverket vill få möjlighet att föra dialog och utbyta erfarenheter med alla andra aktörer som arbetar med frågan om tillskapandet av fler småbostäder. Vi vill kunna följa vilka erfarenheter de som arbetar praktiskt på olika sätt och på olika arenor med att tillskapa små bostäder får, ta del av vilka hinder och möjligheter de möter och få tillfälle till djupare och kreativ diskussion om frågorna.

Boverket arbetar just nu intensivt med ett brett regeringsuppdrag om att föreslå författningsändringar i syfte att stimulera byggande av student- och ungdomsbostäder. Vid första mötet genomförde vi en kort workshop kring detta uppdrag – och fick in intressanta synpunkter från de olika diskussionsgrupperna.

Dessutom inväntar vi startsignal för ett uppdrag om främjande av innovationer med samma syfte. Dessa uppdrag men också andra aktuella frågor ur vår löpande verksamhet kommer att stå i fokus under träffarna.

Stort intresse
Ett stort antal aktörer samlades, och glädjande nog var spridningen av roller hos deltagarna mycket stor. Såväl brukarorganisationer; handikapporganisationer och studentorganisationer, som projektörer, byggare, förvaltare och fastighetsägare fanns med, liksom kommuner, länsstyrelser och departement.

Ryktet om intressant arena har spridit sig och vi har redan fått in flera intresseanmälningar från andra organisationer om att få delta. Vid nästa möte hoppas vi även få med ett par systermyndigheter i diskussionen. Redan vid deltagarnas presentationer kändes det att diskussionsklimatet i gruppen kommer att vara öppet, engagerat och kreativt. Genom att samla aktörer med så olika roller och så skild vardagsuppgift hoppas vi kunna nå givande och framåtblickande diskussioner i nätverket, som nästa gång sammanstrålar 29 april!

Maria Petersson, arkitekt på Boverket

0

Kommentarer

  1. hej!

    hur gör jag för att komma med i nätverket? Arbetar med två bosättningsprojekt, avseende mindre bostäder, i Klippans kommun och tycker att det skulle vara mycket givande att komma i kontakt med andra aktörer.

Lämna ett svar till Josefine Fischer Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *