Aktuellt

Inspel till Trafikverkets åtgärdsplanering 2014-2025

Sitter nu i Borlänge efter en fullspäckad dag på och med Trafikverket om Åtgärdsplanering och Boverkets Vision för Sverige 2025. Trafikverket bjöd in Boverket att presentera Sverige 2025 som ett inspel till Trafikverkets åtgärdsplanering 2014-2025, vilket naturligtvis är väldigt roligt. Syftet med dagen var att sammanföra och diskutera hur Sverige 2025 kan bidra i Trafikverkets åtgärdsplanering.

Jag är nu helt fylld av dagen. Det var så roligt att få presentera våra bilder av framtiden för ett femtiotal chefer, projektledare och andra trafikverkare med GD Gunnar Malm i spetsen och sedan upptäcka att Trafikverket verkligen funderar på hur Boverkets vision kan hjälpa i Trafikverkets uppdrag.

Infrastruktur- och transportfrågorna tar stor plats i Sverige 2025, eftersom valen här till stor del styr samhällsutvecklingen. Man konstaterade mycket riktigt att infrastrukturen och transporterna är både en väldig utmaning för och en nyckel till ett hållbart samhälle. Hur vi väljer nu är viktigt för hur ett hållbart vårt samhälle kan bli!

Efter min timmeslånga genomgång av Sverige 2025 och lunch presenterade Trafikverket hur de arbetar med målstyrning i åtgärdsplaneringen. Därefter var det gruppdiskussioner med frågor som Hur skulle du vilja använda Boverkets vision för Sverige 2025 i arbetet med åtgärdsplaneringen? och Boverket har i sin vision tolv Sverigebilder, vilka två vill du särskilt lyfta fram i arbetet med åtgärdsplaneringen? De två bilder som fick flest röster var intressant nog ”Hantera växande stadsregioner” och ”Skapa en hållbar livsmiljö i och kring staden”. Några förslag till användning av visionen var att man kan stämma av åtgärdsförslag mot den och sikta mot den när man lägger förslag, att det är bra att flera myndigheter tänker likadant. Sverige 2025 är dock inte tillräckligt konkret att använda direkt i åtgärdsplaneringen.

Jag ser fram emot ett fortsatt samarbete med Trafikverket och andra aktörer i det så viktiga arbetet att tillsammans forma ett hållbart Sverige.

Sofie Adolfsson Jörby

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *