INTERNATIONELLT

Bostadsfrågor på agendan inom EU

Boverket följer, på regeringens uppdrag, utvecklingen inom EU i syfte att beskriva hur bostadsfrågorna kommer upp inom ramen för det europeiska samarbetet och hur förutsättningarna att bedriva en nationell bostadspolitik kan påverkas.  Bostadspolitiken är formellt inte någon fråga för EU …Läs mer »

AKTUELLT

Webbseminarium om ÖP

I går sände vi vårt webbseminarium om ÖP. Det var spännande, nervöst och väldigt roligt. Förberedelserna har pågått under flera månader och rätt så intensivt den sista tiden, men det var skönt att kunna åka från Stockholm och känna att …Läs mer »

INTERNATIONELLT

Nordiskt driv löser utmaningarna

Just nu pågår planeringen av höstens stora nordiska hållbarhetskonferens. När jag klickar mig vidare från konferensannonsen www.medskapande2013.se upptäcker jag att jag fått den härliga titeln ”Koordinator, Temagruppen för Hållbar stadtutveckling”. Ett tyskklingande efternamn går ju fint ihop med ”stadtutveckling” och …Läs mer »