Samhällsplanering

Planera för rörelse!

I dag har vi planerare, arkitekter, folkhälsostrateger med flera mötts för att få höra tips och idéer på hur vi kan planera för vår vardagsrörlighet inom gång, cykel, lek och luftfylld rörelse samt friluftsliv och rekreation. Wow! säger jag bara. Vilken inspirerande dag det har varit! Kommunala exempel från Köpenhamn, Malmö, Karlskrona, Örebro och Örnsköldsvik. Jag bläddrar igenom deltagarlistan igen. Finns några politiker här? De som är så viktiga för att besluta om vision och inriktning? Tur är ju att UR var här och filmade så att fler får höra dessa framgångsrika exempel. Det kommer att sändas i kunskapskanalen! Det presenterades även intressanta forskningsresultat som visar att täthet och serviceutbud är kopplat till mer rörelse. I det sammanhanget nämndes också att varannan bilresa är kortare än fem kilometer. Det känns ju inte så bra… eller så vänder vi på det och ser positivt – då finns det ju faktiskt stor förbättringspotential! Vi har alla god vetskap om att vi mår bra av att röra på oss, att vi lever längre, och förutom att hälsan blir bättre, är det positivt för klimatet men även utrymmesmässigt i våra städer. T ex nämndes att bilen tar 28 ggr så mycket plats som en buss. Ofta börjar och slutar en resa med kollektivtrafiken med en fysisk aktivitet genom att vi går eller cyklar till hållplatsen. Kan tyckas vara en liten aktivitet, men det är denna vardagsrörlighet som är så viktig. Liksom den lustfyllda lek som våra barn bör ha möjlighet till på förskolor och skolor. Från SLU fick vi höra att de har tagit fram kategorier för att mäta kvaliteten på utemiljön hos just förskolor och att det framkom att det viktiga är att de är rymliga, gröna och varierande. Det sker även spontan fysisk aktivitet i städers centrala delar s.k. grå rekreation. Det behövs olika typer av lekfulla miljöer, allas önskemål behöver inte tillgodoses på samma plats utan det viktiga är att alla har någonstans att vara och trivas. För att främja fysisk aktivitet i Malmö har man bland annat kommit fram till att alla ska ha tillgång till ett basutbud med multifunktionell bollyta, motionsslinga och en 2000kvm stor gräsyta inom 500 meter. Låter toppen! Malmö tycker dessutom det är inne att vara ute! Ja detta var så kort i all hast och om så mycket! Jag har inte fått med allt här, utan håll utkik efter UR i Kunskapskanalen!

I pauserna fick vi deltagare möjlighet att prova på cirkuslivet – ett verkligt rörligt yrke! Lina, enhjuling, styltor, klättring, jonglering… Att ha en konferens med detta tema förlagd på Gymnastik- och Idrottshögskolan var ju toppen.

 

Mirja Ranesköld, Planeringsarkitekt på enheten Stad och Land

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *