Samhällsplanering

I ett hav av erfarenheter

Göteborg möter mig med sin värsta blåst och duggregn på diagonalen när jag stiger av tåget denna måndagmorgon. Men när jag senare på eftermiddagen sätter mig på tåget igen har himlen spruckit upp och solen värmer. Vädrets skiftningar återspeglar dagens innehåll – kunskaps- och erfarenhetsutbyte om barns och ungas delaktighet i fysisk planering. När vi möts på morgonen tror jag många kommuner var trevande och sökande hur delaktighet kan och ska gå till. Men under dagen fylls vi av nationella och lokala erfarenheter och Göteborgs stad bjuder på sin gedigna kunskapsbank och medvetet arbete med den sociala dimensionen av hållbar utveckling genom t.ex. delaktighet och arkitekturkonsulent.

För att kunna vara delaktig och påverka beslut så måste man ha kunskap. Kunskap om det som man ska tycka till om som vad stadsplanering är, vad arkitektur är, varför staden, orten ser ut som den gör, vad målsättningen med förändringsprocessen är. Det är också viktigt att den som ska tycka till är medveten om vad som går att påverka. Detta innebär att den som initierar delaktighetsprocessen och bjuder in till dialog är tydlig med vad som är möjligt och vad som inte är det. Det handlar om hur man ställer frågor, vad man frågar om och hur man bemöter de svar man får. Det finns ett behov av att utveckla en delaktighetskompetens hos planerarna så att man i slutändan inte står där med en önskelista som inte går att uppfylla. Mie Svennberg, Sveriges första arkitekturkonsulent avslutar med några reflektioner:

  • Var tydlig med varför de unga bjuds in.
  • Förankring i organisationen. Det ska inte bara hänga på en person. Kunskapen som barnen förmedlar om sin vardag kan komma många i den kommunala verksamheten tillgodo.
  • Tid – långsiktighet och konkreta snabba förändringar. Planeringsprocessen tar tid och måste få göra det, men barns förslag kan också snabbt tas omhand av olika förvaltningar och förverkligas.
  • Budget. Att det finns pengar avsatta för att genomföra en delaktighetsprocess.
  • Återkoppling till barnen.

Ta del av Göteborgs erfarenheter. Barn och unga var t.ex. med och jobbade med visionen för centrala Älvstaden. Se filmen om projektet på YouTube på http://www.youtube.com/watch?v=vTgRYfhhPFk

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *