Byggande

Forskning och utveckling i byggsektorn- WBC 13

Urbanisering-informationsteknologi-innovationer-globalisering talade Martin Fischer från Stanford  inledningsvis om. – 10% av jordens befolkning bodde i städer 1900 , 50% 2007 och troligtvis kommer 75% att bo i städer 2050. Framtiden är redan här, den är bara inte  fördelad till alla  ännu.

Nio parallella seminarer ger bra kondition när jag går mellan alla de föredrag jag valt ut från programmet. Varje föredrag är på maximalt 12 minuter och tre minuter finns avsatt till frågor. Mycket förkortningar finns, såsom BIM, Building information modelling, IDDS, Integrated Design and Delivery Solutions och LCA, Life Cycle Assessement, LCC Life Cycle Cost. Det är fyra förkortningar som återkommer i många föredrag. Clients and Users in Construction är ett ämne där många bra uppsatser presenteras i. Två samarbeten mellan CIB och FN, inom dels Resilience- Disaster risk reduction och dels Safety and Health in Construction har också intressanta föredrag.

Miljöklassificeringar av byggnader och byggnadsbestånd är alltid lika skoj att lyssna på och jämföra med våra svenska system.

Nya Zealand redovisar en del från  jordbävningar i Christchurch och från de problem med fuktskadade byggnader (leaky buildings) de haft samtidigt med våra svenska problem med enstegstätade fasader med träreglar. Dessa båda problem i Nya Zealand kostar många miljarder och alla verkar få betala genom högre försäkringspremier och skatter. Översvämningar men också minskade färskvatten i reservoarer redovisas från Australien. Perth i västra Australien får allt mindre vatten och använder bla termisk (från jorden) värme för att tillverka färskvatten.

I Melbourne har planterats 100 000 träd och i Adelaide var det problem att få plantera träd. Forskning som visar trädens betydelse efterlystes.

Prefabricerade byggnader och byggnadsdelar behandlas i Offside Production and Manufacturing. En vägvisare (roadmap) för forskning inom området är framtagen. 

Peter Barett, CIB president tom 2010, menade att byggsektorns forskning och utveckling  första mål är att få ett bättre samhälle. För det behövs bättre byggd miljö. Och för det behövs en effektivare byggindustri.  För att få förbättringar behövs forskning och att resultaten används i utbildning och i projektering, byggande och förvaltning.. Han har själv nyligen visat att barn lär sig 25% snabbare i skolor med bra utrymmen jämfört med i skolor med sämre utrymmen.

Byggnadsarbetare i högre ålder bör få mindre arbetsbelastning och mer indviduell träning, förslagsvis 3 x 20 minuter i veckan. Annars ökar skador, tillbud och olyckor visades av Dieter Schlagbauer. En dansk forskare visar tre typer av småhus med låg produktionskostnad (Affordable housing). Det behövs för de 1,3 miljarder människor som bor i slum eller är utan bostad. En annan dansk, Rasmussen, SBI, visar ett system med spårad styrencellplast för grunder för att leda bort radongas. Och så vidare i trehundra föredrag till.

En del kan ni återfinna på www.cibworld.nl

Se roadmaps så hittar ni några intressanta rapporter.

På Queenlands tekniska universitets hemsida finns beskrivet en enorm datakub som studenterna kan arbeta och även roa sig med. Att simma med hajar virtuellt eller att rita hus och planera samhällen  är några av användningarna. Det blir nog en del dataspel också.  Vi fick en visning en kväll. http://www.thecube.qut.edu.au/about/

Vill ni gå på en World Building Congress? Boka in 30 maj -3 juni 2016 redan nu.Platsen är Tammerfors, Finland. Temat är Intelligent Built Environment for Development.

3

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *