Byggande

Byggkongress i Brisbane på Kristi Himmelsfärd

Det ni inte vet om byggnadsskador i fasader och tak finns från juni 2013 i CIBs kommisions W086 Building Pahology’s State of the Art-Report on the Building Pathology. Själv var jag med för 20 år sedan och gjorde en sådan rapport. Tyvärr verkar inte felen minska.. Arbetsgruppen saknar idag nordeuroper  enligt de portugiska och franska koordinatorerna. Vi fick en genomgång av den kommande rapporten.

Tre-fyra uppsatser presenterades om BIM och regelverifiering. Föredragen rörde Norge, Australien och Nya Zealand. I Sverige har vi en del förbättrimgsmöjligheter när det gäller elektroniska bygglov men Boverket följer i ett nordiskt samarbete vilka möjligheter som finns. Singapore och Norge verkar ligga långt framme. Eilit Hjelmseth, från Norge, är en av forskarna inom området, utryckte att samarbete i BIM-projektering är som att spela musik tillsammans. Det krävs att man spelar i samma takt, dvs att arbetet fortskrider i samma takt hos de olika konsulterna.IFC, Industry Foundation Classes, och ISO16739 kommer upp i många föredrag när det gäller att definera byggdelar mm. Vore bra om det etablerades ett samarbete mellan de som forskare på BIM och regelverifiering så att resultaten kan användas på flera plan och i många länder.

Att använda BIM i Facilty Management, FM, diskuterades av en doktorand från KTH, Pounya Patsuezhad.. Som i alla BIM tillämpningar är ett öppet format (open format) viktigt och vinsterna att använda BIM i FM bör vara stora.

Vi hörde mer föredrag om fuktskade hus i Nya Zealand. De har ett varmare klimat än Sverige. 2009 infördes regler om värmeisolering i väggar och tvaglasfönster. Enfamiljshus är ofta utan ventilationsinstallationer och ventilerades förr genom vindpaverkan genon de otäta väggarna. De törs inte ha diffusionsspärr för sommarkondensen i det ofta subtropiska klimatet. Isolerkraven ökar alltmer. Annan ventilation än att öppna fönster blir nog följden.

Eva Sikander, SP berättade om hur man kunde bygga täta hus med folier. Naturligt för oss men oförståligt för en del här genom att de är vana att det ska blåsa genom väggen.

Ett projekt i Nya Zealand hade mätt ventilation likadant som Boverket lät göra i Betsi-undersökningen med passiv spårgas.

CIBs generalsekreterare Wim Bakens talade bla om olika länders olika faser. En del utvecklade länder har byggt en stor del av den mängd byggnader som krävs i landet och har mer ett ombyggnads- och underhållsarbete, medan andra, framförallt utvecklingsländer, har ett ett stort nybyggnadsbehov. Byggproduktionskostnaden  i % av BNP kommer aldrig högre än en viss procent, tipping point, där det sedan planar ut eller till och med minskar.

I Melbourne har det nyligen uppförts ett 8-våningshus i korslaminerat trä, CLT . Materialet kom från Österrike! Till och med hisschaktet var i trä.

Flygplatsen i Brisbane ska byggas ut berättade flygplatschefen. Planeringsdiskussioner där tillväxt och buller står emot varandra känner vi igen från Sverige. Här i Brisbane lät det som tillväxten motiverade  ökat buller.

Miljöbedömning av den byggda miljön gjordes i Australien i ett system som funnits sedan 2006 EnviroDevelopment med 6 element: ekosystem, avfall, energi, material, vatten och omgivning.

Agnieszka Zalsjsua Jonsson, LTH visade hur energianvändning påverkade husval.

Ja det var mycket vi fick lära oss dessa seminariedagar på World Building Congress 2013 i Brisbane..

Nu väntar planet hem!

 

2

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *