INTERNATIONELLT

Hämta kunskap i Hamburg

Boverket har faciliterat för en grupp av stipendiater och statligt anställda att besöka Hamburg och ta del av de planerings- och utbyggnadsaktiviteter som pågår där. Gruppen kommer att lägga ut sina intryck på bloggen www.hallbarstad.se De har besökt det pågående …Läs mer »