Sista dagen i Almedalen

BYGGANDE

Sista dagen i Almedalen

10 förslag för att få fart på bostadsbyggandet – presenterades av Rickard Silfverfur  på ett seminarium av Fastighetsägarna Reformera hyressättningssystemet Inga kommunala särkrav Antingen detaljplan eller bygglov Lagreglera exploateringsavtal Korta handläggningstiderna vid överklagande, ta bort länsstyrelsen som överklagandeinstans. Begränsa vad …Läs mer »
Behöver vi en nationell stadspolitik, eller?

BYGGANDE

Behöver vi en nationell stadspolitik, eller?

Behövs en nationell stadspolitik? Om detta var meningarna delade på gårdagens seminarium om stadspolitik som bland andra Janna Valik deltog i. Man var överens om att det behövs nationell helhetssyn för att möta utmaningarna som urbaniseringen med efterföljande bostadsunderskott och …Läs mer »
Otillgängliga och opedagogiska byggregler?

BYGGANDE

Otillgängliga och opedagogiska byggregler?

Boverkets regler är opedagogiskt utformade och det är ett problem! Det gäller särskilt reglerna om bostadsutformning och buller. Så tycker en av talarna i Almedalen och några av de arkitekter som jag pratat med här i Visby. Så visst behövs …Läs mer »

BOENDE

Socialbostäder? I Sverige?

Oj, oj detta är en kontroversiell frågan. Vågar vi ens prata om den? Jo, då i Almedalen vågar man. Med den nya lagen om allmännyttan där det ställs krav på allmännyttans affärsmässighet kommer också frågan om socialbostäder menade en politiker …Läs mer »
bild från almedalen

BOENDE

Studentbostäder och innovation

Studentbostäder och innovation, panel med Janna, en arkitekt, HSB och Wallenstam. Flexibla lösningar behöver man titta på, men som en man i panelen sa man måste också vara försiktig så att det inte blir fel. Janna gjorde reklam för det …Läs mer »
Den eviga bullerfrågan

SAMHÄLLSPLANERING

Den eviga bullerfrågan

Buller, speciellt industribuller, handlade ett av dagens seminarium om. I panelen fanns representanter både från kommun, bostadsföretag, verksamhetsutövare och domstolsväsendet. Riktvärden om industribuller finns från NV i allmänna råd från 1978. Boverket har inte några allmänna råd om industribuller. Men vad är …Läs mer »
Susann Bard, stabschef på Boverket

BOENDE

Första dagen del 2

Efter en lätt mingellunch så var det dags för Bostadsrätterna, HSB och Riksbyggens seminarium med frågan ”Bosparande – nyckeln till en egen bostad?”. Första talare där var Boverkets stabschef Susann Bard, som pratade om en rapport om bosparande som hon …Läs mer »

BOENDE

Första dagen i Almedalen

Dagen inleds med frågan ”Varför har vi studentbostäder?” Tja, man behöver ett flexibelt boende där man också kan ha ett socialt liv och möjlighet till att plugga. Lärosätena får inte hyra ut studentbostäder, men just nu har de ett tidsbegränsat undantag. …Läs mer »