Samhällsplanering

Den eviga bullerfrågan

Buller, speciellt industribuller, handlade ett av dagens seminarium om. I panelen fanns representanter både från kommun, bostadsföretag, verksamhetsutövare och domstolsväsendet. Riktvärden om industribuller finns från NV i allmänna råd från 1978. Boverket har inte några allmänna råd om industribuller.

Men vad är industribuller?  Tung industri och hamnar så klart, men hur är det med husfläktar? NNC konstaterade att för deras kunder är buller en ickefråga. Det finns en viss förvirring i bullerfrågan, utomhusbuller och inomhusbuller, plan- och bygglagen och miljöbalken, planläggning och byggande och miljötillstånd.

Vad gäller och när? Och vad är ett allmänt råd? Icke bindande rekommendationer så klart, men allmänna råd används ofta som om de vore bindande. Som av en händelse så var både jag (rättschef på Boverket) och Naturvårdsverkets chefsjurist i publiken och även vi deltog i debatten och gav vår syn på bullerfrågan utifrån våra respektive myndigheters uppdrag. En bra debatt blev det även om vi inte löste bullerfrågan.

4

Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *