Byggande

Otillgängliga och opedagogiska byggregler?

Boverkets regler är opedagogiskt utformade och det är ett problem! Det gäller särskilt reglerna om bostadsutformning och buller. Så tycker en av talarna i Almedalen och några av de arkitekter som jag pratat med här i Visby. Så visst behövs den informationsinsats som Boverket ska genomföra kring befintliga byggregler under hösten.

Buller diskuteras på de flesta seminarier. Bullerkraven styr planeringen, andra kvaliteter är underordnade enligt kritikerna. Aktörerna vill ha tydliga och enhetliga regler från myndigheterna. Och varför blir ljudet från en lastbil industribuller när gränsen till ett hamnområde passeras? Många vill se lösningar på bullerdiskussionerna nu!

Dagens höjdpunkt var Skanskas seminarium om hur vi skapar den attraktiva och mänskliga staden. Enrique Penalosa, Bogotas tidigare borgmästare, var oerhört inspirerande att lyssna på. Han är en stadsvisionär som bl a menar att människans och stadens liv skapas i gatuplanet. Om gallerior ersätter livet i gaturummet är det ett tecken på att staden är sjuk. Och nya trafikleder löser inga problem!

Madeleine Hjortsberg

3

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *