Byggande

Sista dagen i Almedalen

10 förslag för att få fart på bostadsbyggandet – presenterades av Rickard Silfverfur  på ett seminarium av Fastighetsägarna

 • Reformera hyressättningssystemet
 • Inga kommunala särkrav
 • Antingen detaljplan eller bygglov
 • Lagreglera exploateringsavtal
 • Korta handläggningstiderna vid överklagande, ta bort länsstyrelsen som överklagandeinstans.
 • Begränsa vad som får överklagande och vilka som får överklaga.
 • Ändra dagens bullerregler. Låt PBL vara styrande kring buller och bostadsbyggande.
 • Investera i infrastruktur
 • Lika skattemässiga villkor för hyresrätt.
 • Öka planberedskapen
 • Se över kostnadsdrivande regler i BBR.


Inga nyheter precis, många av förslagen är redan utredda och en del av dem också lagda. Några bygger på missuppfattningar, t ex att om Boverket tar bort tillgänglighetskraven i BBR (som är kostnadsdrivande enligt Silfverfur) så kvarstår tillgänglighetskraven i lagen, men utan förtydliganden i våra föreskrifter. Risken med detta blir att kommunerna kommer att än mer göra olika bedömningar. Dessutom har vi i studentbostadsuppdraget aviserat ändringar i BBR när det bl a gäller bostadsutformningen för student- och ungdomsbostäder, vilket kommer att lösa en del problem.

Men det positiva är att det finns en vilja att få fart på bostadsbyggandet hos alla i blandade. Vi får se vad som händer framöver och fortsättning följer.

Klart slut från Almedalen för denna gång.

4

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *