Hundra deltagare på konferens.

AKTUELLT

Innovativa idéer för att bygga bostäder för unga

Den 13 september var jag med som arrangör när Boverket och Bygginnovationen genomförde ett halvdagsseminarium i Stockholm. Vi skulle informera om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga. Vår förväntan på ett femtiotal deltagare infriades med råge i och …Läs mer »
foto Lina Magnusson

SAMHÄLLSPLANERING

Workshop Boverkets referensnätverk PBL

Igår höll vi en workshop i Stockholm på vad vi hoppas bli starten till en starkt och inspirerande nätverk. Nätverket finns skapat på ett sk Basecamp på internet sedan några veckor tillbaka, men detta var det första fysiska mötet (som ca en …Läs mer »
FSBS

SAMHÄLLSPLANERING

FSBS

Under veckan deltar ett antal Boverkare på FSBS (föreningen Sveriges bygglovgranskare och byggnadsnämndssekreterare). Ett ypperligt tillfälle för oss att knyta kontakter med handläggare ifrån kommunerna och diskutera frågor inom lov- och byggprocessen. På konferensen har vår rättschef Yvonne Svensson spelat …Läs mer »

SAMHÄLLSPLANERING

Business Arena 2013

Nätverkande i kubik. Så kan man sammanfatta konceptetet för Business Arena. 4800 medverkande med huvudteman: Infrastruktur och bostadsbyggande – fastigheter och finans. En otrolig bredd i innehåll och föredragshållare ger en unik dynamik i hela evenemanget. Vice riksbankschefen Kerstin af …Läs mer »
Harmonisering av byggreglerna på nordiska byggmyndighetsmötet

BYGGANDE

Harmonisering av byggreglerna på nordiska byggmyndighetsmötet

På nordiska byggmyndighetsmötet diskuterade vi i går harmonisering av byggreglerna. Inom ramen för projektet Grensehinder har intressanta kartläggningar om nordiska regler tagits fram för bland annat tillgänglighet och eurokoder. Det pågår även arbete för att få fram metoder för elektronisk hantering …Läs mer »
Studentbostäder

BYGGANDE

Studentbostäder

Boverket har i konsekvensutredningen utgått från en traditionell studentbostad för en person som har utflyttade funktioner i gemensamma utrymmen. En sådan bostad blir olika stor beroende på hur många funktioner som flyttas ut. Vi har i vårt nollalternativ valt ett …Läs mer »
foto Lina Magnusson/Boverket

SAMHÄLLSPLANERING

Resultatet

Nu finns resultatet från filminspelningen av de ändrade byggsanktionerna att ta del av på PBL Kunskapsbanken. Yvonne Svensson som medverkar i filmen kommer imorgon torsdag 18/9 att föreläsa om bl a detta på konferensen FSBS i Jönköping. Kanske hinner du titta …Läs mer »
foto: Lina Magnusson

SAMHÄLLSPLANERING

Hur? och Vad?

Även detta inlägg har fokus på frågor, och denna gången är det frågeställningarna ”Hur” och ”Vad”? Boverket har precis startat upp ett referensnätverk som vi valt att kort och gott kalla ”Boverkets referensnätverk för PBL”. Här är tanken att vi …Läs mer »
Nordiska byggmyndigheters möte i Köpenhamn

BYGGANDE

Nordiska byggmyndigheters möte i Köpenhamn

De nordiska byggmyndigheterna träffas på Energistyrelsen i Köpenhamn i år. Trots att det bara är 3 timmars tågresa från Boverket så är det sällan vi har kontakt med våra södra grannar. Det är många gemensamma frågar som ska diskuteras och …Läs mer »

SAMHÄLLSPLANERING

Vaffö gör di på detta viset

Rubriken ska syfta till rumpnissarna i Ronja Rövardotter, och deras eviga funderingar ”varför”? Stadsplanering och byggande har oftast också denna effekt på människor: ”Varför ser det ut som det gör? och Varför i hela fridens namn har man gjort si …Läs mer »